e martë, 10 korrik 2007

These are mediterranean maps taked from Google. Just check how the sea is before seeing the draws people sent me
To see the draws, click on the different countries and regions in the right side of the screen

Aquests són mapes del mediterrani extrets del Google. Comprova com és el mar abans de veure com són els dibuixos que la gent m'ha enviat
Per veure els mapes dibuixats, clica damunt els diferents països a la dreta de la pantalla